فعالیت های آموزشی

موسسه خواجه نصیرالدین طوسی با عقبه بیش از 10 سال تدریس در حوزه فناوری اطلاعات در سطح بین المللی اکنون به روش های زیر، خدمات آموزشی خود را ارائه می کند

خبــر ویـــژه