اتمام پاورپوینت 7 گانه راهکارهای مدیریت رسانه‌

با همّت معاونت پژوهش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی، ساخت پاورپوینت 7 گانه مدیریت رسانه‌ تکمیل گردید.

در گفتگو با حجت الاسلام عباس صالحی -معاونت پژوهش موسسه- ایشان بیان داشتند، کار ساخت پاورپوینت به اتمام رسید.
ما در این پاورپوینت، راهکارهای مدیریت رسانه را با توجه به سطح مخاطبین به 7 قسمت دسته بندی نمودیم؛ شامل:
1. مربیان
2. مسئولین
3. والدین
4. جوانان
5. نوجوانان پسر
6. نوجوانان دختر
7. زوج‌های جوان
با کامل شدن پاورپوینت، از تیم سازنده(محتوایی، ساختاری)، آقایان: آقای علی صفایی، امیر‌حسین عزت زمانی و محمد‌حسین محمدقاسمی، تقدیر بعمل آمد.