تصویر برخی از کارگاه ها

دبیرستان پسرانه دکتر حسابی

دبیرستان پسرانه دکتر حسابی

کارگاه سواد بازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان مهر استان فارس - محرم 95
دبیرستان دخترانه بنت الهدی صدر

دبیرستان دخترانه بنت الهدی صدر

کارگاه امنیت در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان مهر استان فارس - محرم 95
دبیرستان کوثر و پیش دانشگاهی تلاش

دبیرستان کوثر و پیش دانشگاهی تلاش

کارگاه امنیت در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان اسیر استان فارس - محرم 95
دبیرستان پسرانه امام محمد باقر (ع)

دبیرستان پسرانه امام محمد باقر (ع)

کارگاه سواد بازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان مهر استان فارس - محرم 95
دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س)

دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س)

کارگاه امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95
دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا (س)

دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا (س)

کارگاه امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95
حوزه علمیه خواهران

حوزه علمیه خواهران

الزامات تبلیغ و حضور در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95
اجتماع بزرگ فرهنگیان اداره آموزش و پرورش

اجتماع بزرگ فرهنگیان اداره آموزش و پرورش

راهکارهای مدیریت رسانه در خانواده - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95