مراجعه حضوری

برای مراجعه حضوری می توانید به آدرس قم، خیابان بسیج (هنرستان)، کوچه 11، فرعی اول راست، فرعی اول چپ (کوچه شهید صادقی)، پ 15 مراجعه نمایید. توصیه می شود قبل از مراجعه حضوری، هماهنگی نمایید.

آدرس موسسه

  • قم، خیابان بسیج (هنرستان)، کوچه 11، فرعی اول راست، فرعی اول چپ (کوچه شهید صادقی)، پ 15
 

تماس تلفنی

برای ارتباط تلفنی با مسئولین موسسه می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.