مراجعه حضوری

برای مراجعه حضوری می توانید به آدرس قم، خیابان دورشهر، کوچه 30، فرعی 14، پ 17 مراجعه نمایید. توصیه می شود قبل از مراجعه، با آقای حسینی هماهنگی نمایید.

آدرس موسسه

  • قم، خیابان دورشهر، کوچه 30، فرعی 14، پ 17
 

تماس تلفنی

برای ارتباط تلفنی با مسئولین موسسه می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید.