برگزاری دوره تربیت مربی، تخصصی شبکه های مجازی

برگزاری دوره تربیت مربی شبکه های مجازی برای مربیان واساتید قرآنی

موسسه خواجه نصیرالدین طوسی در پی هدف افزایش سواد رسانه ای در جامعه بالاخص برای اساتید و مربیان عرصه های مختلف، اقدام به برگزاری دوره تربیت مربی شبکه های مجازی برای مربیان موسسه قرآنی شیفتگان وحی نمود.

 این دوره با رویکرد ایجاد انگیزش در مربیان قرآنی به تبدیل شدن به مربیان فضای مجازی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از رسانه محقق شد.

انتهای پیام/

گزارش: محمد مومنی