خاتمه دوره جامع تربیت مربی نوجوان در اصفهان با تدریس مهندس ضابط

مهندس ضابط در بخش مدیریت رسانه دوره جامع تربیت مربی نوجوان اصفهان تدریس نمود.

مدرسه غیر انتفاعی معراج اندیشه اصفهان با همکاری امور فرهنگی شهرداری اقدام به برگزاری دوره جامع تربیت مربی نمود، تا مربیان آموزش لازم برای کار تربیتی با نوجوانان را بگذرانند، و از مهندس ضابط جهت تدریس در بخش مدیریت رسانه این دوره دعوت بعمل آمد.

مربیان این دوره از معلمان و فرهنگیان بوده  و در زمینه تربیتی نوجوانان 10 تا 18 سال، در موسسات فرهنگی و مدارس اصفهان مشغول فعالیت هستند.

انتهای پیام/

گزارش: محمد مومنی