توشه دیجیتالی تبلیغ

عکس پوستر توشه

عکس پوستر توشه

با ظهور هر پدیده ای باید مبلغین ما هم برای مواجهه با آن پدیده مجهز و مهیا شده باشند تا ضمن استفاده از مطالب علمی بتوانند جامعه را در مقابل تهدید های این پدیده ی اجتماعی ایمن سازند اما هزینه ی خرید حجم بالایی از نرم افزار های دینی، معرفتی، فقهی و علمی خارج از توان خرید یک مبلغ خواهد بود و حتی با وجود تمکن مالی دسته بندی این حجم بالا، مقدور نیست.

به همین خاطر ما بر آن شده ایم تا با فراهم کردن فضایی مناسب، خوراک فکری مناسب را در اختیار مبلغین محترم قرار داده و در مرحله ی بعد در اختیار عموم مردم قرار دهیم تا در این امر سراسر نور، سهمی ولو کم داشته باشیم.

بازتاب خبری توشه دیجیتالی تبلیغ در رسانه ها

توشه دیجیتالی تبلیغ، بدون هیچ گونه تبلیغی در برخی رسانه ها مورد توجه قرار گرفت.

توشه-دیجیتالی-تبلیغ

با ظهور هر پدیده ای باید مبلغین ما هم برای مواجهه با آن پدیده مجهز و مهیا شده باشند تا ضمن استفاده از مطالب علمی بتوانند جامعه را در مقابل تهدید های این پدیده ی اجتماعی ایمن سازند اما هزینه ی خرید حجم بالایی از نرم افزار های دینی، معرفتی، فقهی و علمی خارج از توان خرید یک مبلغ خواهد بود و حتی با وجود تمکن مالی دسته بندی این حجم بالا، مقدور نیست.

به همین خاطر ما بر آن شده ایم تا با فراهم کردن فضایی مناسب، خوراک فکری مناسب را در اختیار مبلغین محترم قرار داده و در مرحله ی بعد در اختیار عموم مردم قرار دهیم تا در این امر سراسر نور، سهمی ولو کم داشته باشیم.

 

این مجموعه کم نظیر شامل محصولات:

  1. فرهنگی مذهبی
  2. نرم افزارهای علوم اسلامی
  3. نرم افزارهای کاربردی تبلیغی
  4. سخنرانی های معروف و کاربردی
  5. فیلم های آموزشی تبلیغی
  6. کلیپ ها و پاورپوینت های جذاب
  7. بازی های مناسب و مفید ایرانی و خارجی

و صدها محتواهای مناسب تبلیغ برای رایانه و گوشی های هوشمند