برنامه زنده مهربانو

این برنامه هر روز صبح از ساعت حدود 11 الی 12 از شبکه نور (استان قم) پخش می شود. هر سه شنبه، میزبان اساتید سواد رسانه ای از طرف موسسه طوسی می باشد تا بحث سواد رسانه ای را در خانواده ها تقویت نماید.
برخی از برنامه ها بصورت نمونه در اینجا قابل مشاهده می باشد.
لیست کامل برنامه ها را می توانید در کانال آپارات موسسه طوسی مشاهده نمایید.

کاربردهای گوشی های هوشمند و تبلت ها

مجموعه اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که در گوشی هوشمند، می تواند باعث رشد خلاقیت کودکان بشود و فرزندان ما بجای مصرف کنندگی صرف، تولید کننده بار بیایند.

سواد رسانه (آسیب شناسی و راهکارها)

مجموعه ای از تهدیدات رسانه ای و راهکارهای مقابله با آن در خانواده