دهمین پاتوق فرهنگی نهاد رهبری با موضوع مهندسی ذهن و کار آفرینی برگزار شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، دهمین کارگاه پاتوق فرهنگی با موضوع مهندسی ذهن و کارآفرینی، روز پنج شنبه 27 آبان ماه از ساعت 12 تا 14:15 در سالن شورای نهاد رهبری دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه توسط مهندس ضابط با سرفصل های تقسیم بندی اطلاعات و شبکه سازی ذهن و همچنین استفاده از نرم افزار ایکس مایند برای 53 نفر ازدانشجویان ارائه شد.

در پایان کارگاه گواهی حضور و نرم افزار کارگاه به شرکت کنندگان اهدا گردید.