دوره کدنویسی اندروید

مزایا

توانمندی در تولید یک نرم افزار کامل اندرویدی

کسب یک مهارت پولساز و کاربردی در دنیای تکنولوژی

دریافت گواهینامه موسسه طوسی وهمکاری در پروژه‌ها

استخدام قطعی نفر برتر دوره در یک شرکت برنامه نویسی

11. ساخت رابط کاربری و استفاده از کنترل ها

12. آشنایی با کنترل های رایج

Android 13. کار با منوها

14. Dialog ها

15. Preference ها

16. گرافیک، انیمیشن و دیالوگ منوها

17. ذخیره سازی

18. شبکه ها

19. کار با قابلیت های Touch

20. سنسورها

سرفصل‌ها

1. آشنایی متغیرها و اپراتورها

2. کلاس ها

3. دستورات کنترلی

4. شیء گرایی و ارث بری

5. Exception ها

6. Collection ها

7. Enumeration ها

8. برنامه نویسی android

9. آشنایی با Resource ها

10. آشنایی با Intent ها

ثبتنام حضوری یا تلفنی

ثبت نام آنلاین دوره

شما می توانید از طریق فرم زیر ثبت نام خود را بصورت آنلاین انجام داده و قطعی کنید.

نکته

با پر کردن فرم کناری، ادامه فرایند ثبت نام شما در سایت ایوند انجام خواهد شد و ثبت نام شما قطعی خواهد شد.