دوره تربیت مبلغ و مربی مدیریت رسانه


مهندس مصطفی ضابط

مدیر موسسه خواجه نصیر الدین طوسی


استاد رضا یوسف زاده

کارشناس ارشد روانشناسی ومدرس سواد رسانه ای


محسن اصطبار

کارشناس ارشد مدیریت رسانه و مدرس سواد رسانه ای


عباس صالحی

مدرس سواد رسانه


ثبت نام حضوری یا تلفنی


ثبت نام آنلاین دوره

شما می توانید از طریق فرم زیر ثبت نام خود را بصورت آنلاین انجام داده و قطعی کنید.

نکته

با پر کردن فرم کناری، ادامه فرایند ثبت نام شما در سایت ایوند انجام خواهد شد و ثبت نام شما قطعی خواهد شد.