دوره تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی موسیقی)

مزایا

شناخت صحیح و منطقی موسیقی

استفاده درست و صحیح موسیقی به‌جای حذف آن

شناخت گردانندگان و پشت پرده موسیقی در دنیا

توانایی برگزاری کارگاه های موسیقی برای گروه های مخاطب مختلف

ثبت نام حضوری یا تلفنی

ثبت نام آنلاین دوره

شما می توانید از طریق فرم زیر ثبت نام خود را بصورت آنلاین انجام داده و قطعی کنید.

نکته

با پر کردن فرم کناری، ادامه فرایند ثبت نام شما در سایت ایوند انجام خواهد شد و ثبت نام شما قطعی خواهد شد.