واکنش سریع رسانه های غربی

بررسی تولیدات رسانه ای (بازی، انیمیشن، سینما) غربی مرتبط با جریانات مهم سیاسی اجتماعی بلافاصله پس از وقوع آن
به سفارش دبیرخانه جشنواره مردمی عمار

به سفارش دبیرخانه جشنواره مردمی عمار

نوع محتوا

پژوهشی، مستندسازی متنی

ارائه در کارگاه های


آسیب شناسی موضوعی رسانه ها

بررسی مصداقی آسیب های مختلف رسانه ها بر اساس موضوع
به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

پژوهشی، مستند بارش فکری

ارائه در کارگاه های


دانشگاه هیولاسازی دشمن

بررسی پشت پرده پیام ها و عوامل تولید کننده فیلم و بازی و سریال
به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

پژوهشی، مستندسازی، تولید ارائه مطلب

ارائه در کارگاه های

کارگاه های متعدد در سراسر کشور

طراحی سرفصل های درسی دوره تربیت مربی دانشگاه هیولاسازی دشمن

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


تأثیر ماهواره بر هیئت های مذهبی و بالعکس

به سفارش هیئت رزمندگان اسلام

به سفارش هیئت رزمندگان اسلام

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


راهکارهای مدیریت رسانه در خانواده

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


نظام نامه تبلیغ در فضای مجازی

به سفارش مرکز مطالعات و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات

به سفارش مرکز مطالعات و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در طلبگی

به سفارش جامعه المصطفی العالمیه

به سفارش جامعه المصطفی العالمیه

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


الزامات تبلیغ در فضای مجازی

به سفارش دفتر تبلیغات مشهد

به سفارش دفتر تبلیغات مشهد

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در پژوهش و تألیف

به سفارش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

به سفارش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در مدیریت

به سفارش جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی

به سفارش جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در آموزش

به سفارش دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

به سفارش دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

نوع محتوا

کتاب

سرفصل های آموزش های مورد نیاز اپراتورهای سایت

به سفارش دانشگاه ادیان و مذاهب

به سفارش دانشگاه ادیان و مذاهب

نوع محتوا