اولین، کامل ترین و بزرگترین کتابخانه فضای مجازی کشور

با همت موسسه خواجه نصیرالدین طوسی و با توجه به اهمیت این موضوع، بزرگترین و کامل ترین مجموعه کتاب های الکترونیکی و فیزیکی مرتبط با فضای مجازی گردآوری شده است.

کتابخانه فیزیکی

کامل ترین مجموعه کتاب در حوزه فضای مجازی که امکان مطالعه آنها فقط در موسسه فراهم می باشد.

کتابخانه دیجیتال

کامل ترین مجموعه کتاب دیجیتال درحوزه فضای مجازی، توسط موسسه طوسی جمع‌آوری شده ودر دسترس می‌باشد.

 تصاویر کتب دیجیتال