دوره های تربیت مربی

دوره تربیت مربی تخصصی فضای مجازی

دوره تربیت مربی تخصصی فضای مجازی

دوره تربیت مربی و مبلغ زن، حجاب، فمینیسم

دوره تربیت مربی و مبلغ زن، حجاب، فمینیسم

دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

دوره تربیت مربی سواد بازی های رایانه ای

دوره تربیت مربی سواد بازی های رایانه ای

دوره تربیت مربـی مطالعات رسانه تخصصی سـینــما

دوره تربیت مربـی مطالعات رسانه تخصصی سـینــما

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی ماهواره

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی ماهواره

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی انیمیشن

دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی انیمیشن

دوره تربیت مربی مطالعات موسیقی

دوره تربیت مربی مطالعات موسیقی

دوره های مهارتی

دوره ساخت بازی و نرم افزار موبایلی

دوره ساخت بازی و نرم افزار موبایلی
آموزش ساخت بازی اندرویدی در چند ساعت برای نوجوانان

دوره راهبر شبکه های اجتماعی

دوره راهبر شبکه های اجتماعی
آموزش حضور فعال در شبکه های اجتماعی ویژه فعالین فضای مجازی

کارگاه ساخت انیمیشن

کارگاه ساخت انیمیشن
یادگیری یک مهارت کاربردی و جذاب برای نوجوانان

دوره ی سواد بازی + فتوشاپ عملی

دوره ی سواد بازی + فتوشاپ عملی
آموزش عملی فتوشاپ به عنوان یک مهارت کاربردی و همچنین آشنایی با آسیب های بازی و روش های مقابله با آن

پیشنهاد ویـــژه

تمام دوره ها را به صورت یکجا دریافت کنید!

محصولات آموزشی

 
 

کارگاه های عمومی سواد رسانه ای در سراسر کشور