تحلیل بازی هیتمن Hitman

تحلیل بازی هیتمن Hitman

پروژه تحیلی بازی هیتمن htiman استاد سید صادق کاظمی آموزش پرده سبز کروماکی استدیو مجازی

مجموعه کلیپ های تحلیل بازی هیتمن که در یک محیط استدیو مجازی آماده شده و به تحلیل مزایا و معایب بازی هیتمن می پردازد.

این مجموعه کلیپ ها توسط آقای سید صادق کاظمی ارائه شده است.

این دوره با مدیریت موسسه فرهنگی افکار طراحی و اجراء شده است.

فیلمبرداری و ساخت استدیوی مجازی توسط آقای امیرحسین باقری انجام شده و تدوین نهایی کار نیز با آقای محمد مسعودی فر بوده است.

 

این پروژه تکمیل شده و در حال حاضر می توانید از اپلیکیشن اندرویدی رویش، محتوای آن را بصورت رایگان مشاهده کنید.