معرفی سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ

معرفی سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ

پروژه پرده سبز کروماکی استدیو مجازی طوسی معرفی تاکسی اینترنتی اسنپ استاد مهندس مصطفی ضابط

این پروژه جهت معرفی ویژگی ها، قابلیت ها و آسیب های سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ آماده شده و 20 ویژگی اسنپ را معرفی می کند و راهکارهایی برای استفاده بهتر و امن تر از این سرویس آنلاین محبوب را ارائه می کند.

ارائه این موضوع، توسط مهندس مصطفی ضابط (کارشناس رسانه و فضای مجازی) انجام شده است.

استدیو مجازی، فیلمبرداری و تدوین نهایی توسط آقای امیرحسین باقری انجام شده است.