۲۸ فروردین ۱۳۹۶

اتمام مرحله تولید مجموعه کلیپ مستندهای اعتکاف دانش آموزی قم

مرحله تولید مجموعه کلیپ مستندهای اعتکاف دانش آموزی قم با موضوع اعتکاف و فضای مجازی در مسجد فاطمة الزهرا به پایان رسید. تیم مستند سازی موسسه خواجه نصیرالدین طوسی پس از طرح مساله اعتکاف بدون تکنولوژی در اتاق فکر خود برای ساخت مستند در ایام اعتکاف به مسجد فاطمة الزهرا […]