۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

دیدار جمعی از مسئولان موسسه طوسی با امام جمعه کرج

ابتدای هفته اول اردیبهشت جمعی از مسئولان موسسه خواجه نصیرالدین طوسی در دیدار با آیت الله حسینی همدانی امام جمعه محترم کرج از نصایح و راهکارهای ایشان استفاده نمودند و با ایشان به گفتگو پرداختند. روز شنبه دوم اردیبهشت مسئولان موسسه طوسی با آیت الله حسینی همدانی امام جمعه محترم […]