برنامه های فرهنگی

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

مسابقه فوتسال موسسه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

به نام خدا مسابقه فوتسال موسسه خواجه نصیرالدین طوسی در سالن شهید هاشمی قم برگزار شد. در راستای برنامه های فرهنگی ورزشی موسسه و به منظور ایجاد فضایی سالم و کار آمد مسابقه فوتسال در سالن شهید هاشمی قم برگزار شد. در این مسابقه که اعضای تیم اجرایی موسسه در […]