۲۰ شهریور ۱۳۹۸
پوستر سلسله همایش های نسل هزاره سوم

همایش نسل هزاره سوم (دهه هشتادی ها)

نسل هزاره سوم یا دهه هشتادی ها، نسلی متفاوت با ویژگی های متفاوت هستند که شناخت آن ها و ویژگی هایشان، جزو ضروریات است. به همین منظور، تیم مجری شو با همکاری موسسه خواجه نصیرالدین طوسی و بازی سرای اکسیر کهکشان، اقدام به برگزاری سلسله همایش های نسل هزاره سوم […]