دوره انیمیشن سازی

۲۹ فروردین ۱۳۹۶

ظرفیت دوره انیمیشن سازی تکمیل شد،برای هفته بعد اقدام فرمایید

با توجه به استقبال فراوان از دوره انیمیشن سازی ظرفیت این دوره برای روز سی ام فروردین به اتمام رسید. جهت ثبت نام برای هفته آتی اقدام نمایید. انتهای پیام/ گزارش: محسن اصطبار