۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ارائه تکنیک های اقناع مخاطب در شبکه نور

برنامه زنده مهر بانو با موضوع تکنیک های اقناع مخاطب  با حضور دو تن از مسئولین موسسه طوسی  از شبکه نور روی آنتن رفت برنامه مهر بانو که با محوریت زن و خانواده هر روز به صورت  زنده از شبکه قم به روی آنتن می رود ، روزهای دوشنبه بخشی […]