فواید تکنولوژی تبلت

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

حضور مهندس ضابط در برنامه رادیویی کاشانه

مصطفی ضابط رئیس موسسه خواجه نصیرالدین طوسی مهمان برنامه زنده کاشانه از رادیو قم بودند. بنابر گزارش واحد خبر موسسه طوسی مهندس ضابط در برنامه زنده کاشانه از رادیو قم به عنوان کارشناس برنامه در مورد فواید تکنولوژی تبلت سخن گفتند و سپس آسیبهای جسمی ،روحی و اعتیاد به این […]