مدیریت شبکه های اجتماعی

۱۱ مهر ۱۳۹۶

دوره راهبر (ادمین) شبکه‌های اجتماعی

دوره ای برای اینکه آموزش های لازم جهت تبلیغ هدفمند و هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشیم…