نمایشگاه فناوری هسته ای

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

موسسه طوسی در نمایشگاه دستاوردهای فناوری هسته ای غرفه خواهد داشت

موسسه طوسی در نمایشگاه دستاوردهای فناوری هسته ای غرفه خواهد داشت مصطفی ضابط رئیس موسسه خواجه نصیرالدین طوسی :در نمایشگاه فناوری هسته ای سه غرفه خواهیم داشت که مهمترین آنها غرفه نمایشگاهی نقش رسانه در جریان هسته ای می باشد. در گفتگو با مهندس ضابط مطرح شد: در جلسه ای […]