تصویر برخی از کارگاه ها

دبیرستان پسرانه دکتر حسابی - شهرستان مهر

دبیرستان پسرانه دکتر حسابی

کارگاه سواد بازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان مهر استان فارس - محرم 95
دبیرستان بنت الهدی صدر - شهرستان مهر

دبیرستان دخترانه بنت الهدی صدر

کارگاه امنیت در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان مهر استان فارس - محرم 95
دبیرستان کوثر و تلاش شهرستان اسیر

دبیرستان کوثر و پیش دانشگاهی تلاش

کارگاه امنیت در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان اسیر استان فارس - محرم 95
دبیرستان پسرانه امام محمد باقر - شهرستان مهر

دبیرستان پسرانه امام محمد باقر (ع)

کارگاه سواد بازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان مهر استان فارس - محرم 95
%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%da%af%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1

دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه (س)

کارگاه امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95
%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7

دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه الزهرا (س)

کارگاه امنیت و حریم خصوصی در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95
%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1

حوزه علمیه خواهران

الزامات تبلیغ و حضور در فضای مجازی - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95
%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1

اجتماع بزرگ فرهنگیان اداره آموزش و پرورش

راهکارهای مدیریت رسانه در خانواده - مهندس مصطفی ضابط - شهرستان گله دار استان فارس - محرم 95