برگزاری دوره تربیت مربی، تخصصی شبکه های مجازی

دهمین پاتوق فرهنگی نهاد رهبری با موضوع مهندسی ذهن و کار آفرینی برگزار شد
5 آگوست 2017
آغاز ثبتنام دوره های متنوع، ویژه خواهران
22 آگوست 2017

تربیت مربی فضای مجازی

برگزاری دوره تربیت مربی شبکه های مجازی برای مربیان واساتید قرآنی

موسسه خواجه نصیرالدین طوسی در پی هدف افزایش سواد رسانه ای در جامعه بالاخص برای اساتید و مربیان عرصه های مختلف، اقدام به برگزاری دوره تربیت مربی شبکه های مجازی برای مربیان موسسه قرآنی شیفتگان وحی نمود.

 این دوره با رویکرد ایجاد انگیزش در مربیان قرآنی به تبدیل شدن به مربیان فضای مجازی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از رسانه محقق شد.

انتهای پیام/

گزارش: محمد مومنی