کاربرد تکنولوژی در مدیریت
12 سپتامبر 2016
دوره تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی انیمیشن)
23 اکتبر 2016
توشه دیجیتالی محرم
در راستای کارآمد سازی مبلغین در ایام تبلیغ محرم مجموعه ای از فایل های مورد نیاز مبلغین، جهت ارائه تبلیغی جذاب تر و کارآمدتر، در موسسه خواجه نصیرالدین طوسی تهیه شده و به همه مبلغین می توانند بصورت رایگان آن را دریافت نمایند.