حلقه وصل
5 فوریه 2017
خبرگزاری ایرانه روشن
5 فوریه 2017

عدم رعایت حریم خصوصی در فناوری های جدید

به گزارش خبرنگار پانا از شهرستانهای استان تهران،در روز دوم اعتکاف دانش آموزی، دختران معتکف ناحیه یک ری میزبان مصطفی ضابط مدیر کمیته فناوری و اطلاعات دانشگاه المصطفی(ص) بودند.

وی با اشاره به این موضوع که شرکت های جهانی ازعرضه رایگان تکنولوژی ها به صورت رایگان بی هدف نیستندگفت:اغلب برنامه های ساخته شده که دراختیار ما قرارمی دهند،دارای حریم خصوصی نبوده واین درحالی است که خانواده های ایران اسلامی به حریم خصوصی خود اهمیت بسیار می دهند.

ضابط درادامه افزود: ازبزرگترین ویژگی های جنگ نرم نامحسوس بودن آن است و هدف ازحملات مکرردر قالب های گوناگون تغییر افکار جامعه مورد هدف است و دختران مسلمان ایرانی باید با درنظر گرفتن پیشینه ارزشمندشان خود را از گزند دشمن مصون نگاه دارند.

مدیر کمیته فناوری و اطلاعات دانشگاه المصطفی(ص) گفت: دشمن متوجه شده که ایمان ایرانیان از راه جنگ سخت و به راحتی تغییر نمی کند ،به همین دلیل به جنگ نرم روی آورده و قصد دارد از این طریق ریشه حیای زن ایرانی را آرام آرام بزنند.

 
عدم رعایت حریم خصوصی در فناوری های جدید خبرگزاری پانا