فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی
26 اکتبر 2016
دوره تربیت مربی سواد بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی
24 دسامبر 2016

دوره ساخت بازی و نرم افزار موبایلی