رسانه را واقع بینانه، محدود و مشروط مصرف کنیم

انسان‌های با استعداد اگر اهداف بزرگ نداشته باشند عقب مانده می‌شوند
7 می 2017
در عرصه فضای مجازی هوشمندانه و محکم وارد شوید
7 می 2017

دکتر سید بشیر حسینی اسفیدواجانی عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و مدیر گروه رسانه‌های نوین دانشکده ارتباطات و نویسنده کتاب‌های حوزه سواد رسانه‌ای در روز دوم دوره تربیت مبلغ و مربی مدیریت رسانه به بررسی اصول و بایدها و نبایدهای مبلغ و مربی سواد رسانه بودن اشاره کردند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

سید بشیر حسینی

در یک نگاه کلی نسبت به رسانه سه رویکرد وجود دارد:

  1. بد بین‌ها

  2. خوش‌بین‌ها

  3. واقعبین‌ها

بدبین‌ها فقط تهدیدهای رسانه را می‌بینند، خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها منفعل هستند، بدبین‌ها به سمت هراسان‌سازی و تاخیر در استفاده از رسانه می‌روند، استفاده بدبین‌ها ممنوع است(قرنطینه سازی)

خوشبین‌ها فقط فرصتها را می‌بینند، خوش‌بین‌ها و بدبین‌ها منفعل هستند، خوشبین‌ها بدون محدودیت استفاده می‌کنند و استفاده‌ای آزاد دارند(رها سازی)

واقع بین‌ها فرصت و تهدید رسانه را با هم می‌بینند، فعال هستند، و به سمت توانمند سازی می‌روند(سواد رسانه ای)، استفاده واقع بین‌ها محدود و مشروط است(واکسینه سازی).

انتهای پیام/

گزارش: محسن اصطبار