اولین دورهمی اساتید سواد رسانه موسسه طوسی
11 دسامبر 2017
سیرتکاملی رسانه در نمایشگاه محله سلامت
2 ژانویه 2018

 

اجرای دوره‌ی های سواد رسانه توسط مهندس ضابط در استان یزد

دوره‌ی های سواد رسانه ،با حضور مدیر موسسه خواجه نصیرالدین طوسی برای مربیان، طلاب، خانواده ها و دانش آموزان به همت آموزش و پرورش استان یزد در قالب هجده برنامه برگزار شد.

دوره‌ی امنیت در فضای مجازی، با رویکرد آگاهی از آسیب‌های رسانه برای دختران نوجوان، دوره ی راهکارهای مدیریت رسانه برای خانواده ها، دوره الزامات حضور و تبلیغ در فضای مجازی برای طلاب حوزه علمیه اردکان و دوره آسیب های بازی های رایانه ای برای دانش آموزان یزدی اجرا شد.