دوره تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی انیمیشن)
23 اکتبر 2016
دوره ساخت بازی و نرم افزار موبایلی
27 نوامبر 2016

واکنش سریع رسانه های غربی

بررسی تولیدات رسانه ای (بازی، انیمیشن، سینما) غربی مرتبط با جریانات مهم سیاسی اجتماعی بلافاصله پس از وقوع آن
amar

به سفارش دبیرخانه جشنواره مردمی عمار

نوع محتوا

پژوهشی، مستندسازی متنی

ارائه در کارگاه های


آسیب شناسی موضوعی رسانه ها

بررسی مصداقی آسیب های مختلف رسانه ها بر اساس موضوع
111-resized

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

پژوهشی، مستند بارش فکری

ارائه در کارگاه های


دانشگاه هیولاسازی دشمن

بررسی پشت پرده پیام ها و عوامل تولید کننده فیلم و بازی و سریال
111-resized

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

پژوهشی، مستندسازی، تولید ارائه مطلب

ارائه در کارگاه های

کارگاه های متعدد در سراسر کشور

طراحی سرفصل های درسی دوره تربیت مربی دانشگاه هیولاسازی دشمن

111-resized

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


تأثیر ماهواره بر هیئت های مذهبی و بالعکس

razmandegan

به سفارش هیئت رزمندگان اسلام

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


راهکارهای مدیریت رسانه در خانواده

111-resized

به سفارش موسسه خواجه نصیرالدین طوسی

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


نظام نامه تبلیغ در فضای مجازی

daftartablighat

به سفارش مرکز مطالعات و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در طلبگی

almostafa

به سفارش جامعه المصطفی العالمیه

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


الزامات تبلیغ در فضای مجازی

lib5

به سفارش دفتر تبلیغات مشهد

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در پژوهش و تألیف

logo1

به سفارش حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در مدیریت

almostafa

به سفارش جامعه العلوم وابسته به جامعه المصطفی

نوع محتوا

ارائه در کارگاه های


کاربردهای تکنولوژی در آموزش

daneshgah

به سفارش دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

نوع محتوا

کتاب

سرفصل های آموزش های مورد نیاز اپراتورهای سایت

adyan

به سفارش دانشگاه ادیان و مذاهب

نوع محتوا