مربی سواد رسانه شوید و به زلزله زدگان کمک کنید

مدرک وزارت فرهنگ و ارشاد بگیرید…
11 نوامبر 2017
کارگاه های سواد رسانه موسسه طوسی در نمایشگاه رسانه دیجیتال
20 نوامبر 2017

شما می توانید با تهیه بسته های غیرحضوری تربیت مربی سواد رسانه موسسه طوسی، به زلزله زدگان کرمانشاه کمک کنید.

 

موسسه فرهنگی هنری خواجه نصیرالدین طوسی با هدف کمک به زلزله زدگان کرمانشاه، فروش ویژه بسته های تربیت مربی خود را آغاز کرده است و تمام سود حاصل از فروش بسته های غیرحضوری تربیت مربی را به مردم زلزله زده کمک خواهد کرد.

 

1. دوره های تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی بازی)

2. دوره های تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی انیمیشن)

3. دوره های تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی سینما)

4. دوره های تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی ماهواره)

5. دوره های تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی موسیقی)

6. دوره های تربیت مربی مطالعات رسانه (تخصصی فضای مجازی)

 

شما هم می توانید با تهیه بسته های آموزشی، هم مدرس سواد رسانه شوید و هم به زلزله زدگان کمک کرده باشید…

برای تهیه بسته های غیرحضوری، با شماره تلفن 09034718501 (آقای حسینی) تماس بگیرید.