مهمترین عامل انقلاب‌ها در دنیا افکار عمومی است

خبرگزاری بسیج (برنامه هیئت منتظران موعود در اردکان برگزار شد)
8 می 2017
رونمایی از پاورپوینت‌های راهکارهای سواد رسانه‌ای با حضور رئیس مرکز سواد فضای مجازی سراج
9 می 2017

محسن اصطبار

حجت الاسلام محسن اصطبار کارشناس ارشد مدیریت رسانه و مدرس سواد رسانه‌ای در دوره مدیریت رسانه بیان داشت:

آنچه به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزار حکومت‌ها شناخته می شود افکار عمومی است.

افکار عمومی از گذشته مورد توجه بوده و اکنون به صورت کاملا علمی و تئوریزه شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افکار عمومی فقط در شرایط مشخص به وقوع می‌پیوندد:

  1. باید واقعه مرکزی یا واقعه متناوب وجود داشته باشد

  2. باید فضا مساعد باشد تا افکار عمومی در بستر مردمی شکل بگیرد

  3. باید محتوای افکار عمومی با الگوهای فرهنگ جمعی مطابقت داشته باشد

  4. باید محتوای افکار عمومی پاسخگوی نیازهای ظاهری و باطنی افراد باشد

  5. باید افکار عمومی به واسطه رسانه‌ها گسترش یابد

  6. باید افکار عمومی با دخالت مستقیم مردم اشاعه یابد

انتهای پیام/