گزارش تصویری دوره مدیریت رسانه

دوره تربیت مبلغ و مربی مدیریت رسانه به ایستگاه پایانی رسید
9 می 2017
فعالیت مبلغان و مربیان دوره‌های سواد رسانه‌ای موسسه طوسی
10 می 2017

دوره تربیت مبلغ و مربی مدیریت رسانه از چهاردهم تا هفدهم اردیبهشت برگزار شد و سرفصل های زیر توسط استادهای دوره تدریس گردید.

  • روانشناسی و رسانه (حجت ااسلام دکتر هادی)

  • سواد رسانه ای (دکتر سید بشیر حسینی)

  • سطوح مدیریت (حجت الاسلام یوسف زاده)

  • راهکارهای مدیریت رسانه (مهندس ضابط)

  • سواد فضای مجازی (دکتر متین فر)

  • مخاطب شناسی (حجت الاسلام صالحی)

  • افکار عمومی (حجت الاسلام اصطبار)

می توانید در ادامه گزارش تصویری دوره را ببینید: