مهندس مصطفی ضابط رادیو معارف جوان و فضای مجازی
پادکست: شبکه های اجتماعی یا اشتباهی؟!
15 اکتبر 2018
با همراهی فرزندان می شود با دنیای مجازی آن ها آشنا شد
پادکست: همراهی کنید تا وارد دنیای فرزندتان شوید
21 اکتبر 2018
پادکست همراهی فرزندان در فضای مجازی هم قد فرزندت شو

همراهی فرزندان فضای مجازی بازی رسانه

در همراهی فرزندت، ابتدا هم قد فرزندت شو

جوان ها بخاطر اینکه نسل متفاوتی با پدر و مادر ها هستند و این شکاف نسلی که بین این دو تا نسل اتفاق افتاده، قاعدتا نباید همه‌ی حرف های جوان ها را پدر و مادر ها درک کنند و حرف های پدر و مادر ها را جوان ها نمی‌توانند درک کنند. چرا؟ بخاطر اینکه هر نسلی که اتفاق می‌افتد تفاوت های نسلی باعث می‌شود که توقعات یا درخواست ها یا علاقه‌مندی های آن نسل متفاوت می‌شود. امروز رسانه نقش بسیار مهمی را داشته و به اعتقاد اکثر کارشناسان این شکاف نسلی که اتفاق افتاده، یکی از مهم ترین عواملش رسانه بوده و رسانه امروز بیشترین شکاف نسلی را دارد ایجاد می‌کند. یعنی قطعا نسل بعدی تفاوت های فاحشی با پدر و مادر های خودش خواهد داشت. به این لحاظ که توی یک دنیای دیگر بزرگ شده است. امروز کارتون هایی که وجود دارد، ریشه های اعتقادات بچه ها را دارد هدف قرار می‌دهد. یعنی فلسفه های بسیار سنگینی که در دانشگاه ها دارد تدریس می‌شود، امروز در کارتون ها دارد ارائه می‌شود. وقتی ارائه شد این بچه ای که با این کارتون ها بزرگ می‌شود بیشترین اختلاف سلیقه و بیشترین اختلاف عقیده را با پدر و مادر خودش دارد. خب در فضایی که این اتفاق می‌افتد، این مشکل بزرگ برای خانواده ها شکل می‌گیرد. پدر و مادری که می‌بینند بچه هایشان سلایقشان بخاطر یکسری چیز های بسیار ساده، بسیار زشت و بسیار ناپسند دارد آنها را به بیراهه می‌برد و پدر و مادر هر چقدر تلاش می‌کنند تا آنها را به آرمان های اصلی برگردانند، چون آن باور هایشان در آنجا جور دیگری شکل گرفته، نمی‌پذیرند. اینجا یک نکته‌ی بسیار مهم وجود دارد؛ ما از بچه ها به هیچ عنوان انتظار نداریم که سطح فکری‌شان را بیاورند و به سطح فکری پدر و مادر برسانند، چون نمی‌توانند این کار را کنند. سطح فکری آنها هنوز به آن بلوغ نرسیده است. ولی از پدر و مادر ها انتظار داریم که سطح فکری‌شان را با سطح فکری بچه هایشان برابر کنند. یعنی وقتی می‌خواهند بچه هایشان یا جوان هایشان را همراهی کنند، اول به لحاظ فکری هم قد بچه هایشان شوند تا بتوانند بچه هایشان را در دنیای خودشان درک کنند. وقتی توانستند اینها را درک کنند، وقتی توانستند تشویق شان کنند، بچه ها دیگر در فضای مجازی دنبال درک شدن و تایید شدن نمی‌گردند.
بچه هایمان را در دنیای حقیقی دریابیم تا دیگران آنها را در فضای مجازی درنیابند.


دانلود فایل صوتی پادکست هم قد فرزندت شو!شناسنامه فایل

تاریخ اجرای برنامه: 17 مرداد 1396
عنوان برنامه: بخش جوان و فضای مجازی در برنامه عصر جوانی از رادیو معارف
عنوان برنامه: پادکست: هم قد فرزندت شو!
گوینده: مهندس مصطفی ضابط
پیاده سازی متن: سرکار خانم پوراصفهانی