بسته کامل تربیت مربی سواد رسانه + هارد 1 ترابایتی

بازتاب گیم نت پاک در سایت گرداب
31 ژانویه 2018
گواهینامه دوره تربیت مربی مدیریت رسانه صادر شد
13 فوریه 2018

با ما استاد سواد رسانه شوید !

شما میتوانید با تخفیفی ویژه، تمامی دوره های تربیت مربی را بر روی یک هارد 1ترابایتی دریافت کنید...
هارد تربیت مربی سواد رسانه

پوستر بسته جامع تربیت مربی سواد رسانه


محتوای هارد 1 ترابایتی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی فضای مجازی

امنیت

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی سواد بازی

بازی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

کاور دوره تربیت مربی مدیریت رسانه

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات موسیقی

تربیت مربی موسیقی

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی انیمیشن

انیمیشن

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی ماهواره

ماهواره
 

بسته غیر حضوری دوره تربیت مربی مطالعات رسانه تخصصی سینما

سینما