معرفی سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ

طراحی فتوشاپ با کالیگرافی استاد امیرحسین باقری آموزش مجازی پرده سبز کروماکی
دوره آموزش کالیگرافی در استدیو مجازی طوسی
26 آگوست 2018
100 عدد کلیپ یک دقیقه ای مدیریت رسانه
26 سپتامبر 2018
پروژه پرده سبز کروماکی استدیو مجازی طوسی معرفی تاکسی اینترنتی اسنپ استاد مهندس مصطفی ضابط

پروژه پرده سبز کروماکی استدیو مجازی طوسی معرفی تاکسی اینترنتی اسنپ استاد مهندس مصطفی ضابط

این پروژه جهت معرفی ویژگی ها، قابلیت ها و آسیب های سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ آماده شده و 20 ویژگی اسنپ را معرفی می کند و راهکارهایی برای استفاده بهتر و امن تر از این سرویس آنلاین محبوب را ارائه می کند.

ارائه این موضوع، توسط مهندس مصطفی ضابط (کارشناس رسانه و فضای مجازی) انجام شده است.

استدیو مجازی، فیلمبرداری و تدوین نهایی توسط آقای امیرحسین باقری انجام شده است.