100 عدد کلیپ یک دقیقه ای مدیریت رسانه

پروژه پرده سبز کروماکی استدیو مجازی طوسی معرفی تاکسی اینترنتی اسنپ استاد مهندس مصطفی ضابط
معرفی سرویس تاکسی اینترنتی اسنپ
26 سپتامبر 2018
آموزش رسانه و فرزندان استدیو مجازی پرده سبز کروماکی سواد رسانه خانواده والدین
دوره آموزشی مجازی رسانه و فرزندان
26 سپتامبر 2018

با موضوع نحوه مدیریت رسانه در خانواده، تعداد 100 عدد آیتم 1 دقیقه ای ضبط شده و برخی قسمت های آن آماده شده و بقیه نیز در حال تدوین می باشد.