بازی های رایانه ای به خاطر جذابیت بالایی که دارند، وقت زیادی از مخاطبین را به خودشان اختصاص می دهند. همین باعث می شود تا بر اثر تکرار و تمرین، بازی های رایانه ای، تبدیل به یک محلی برای تمرین خیلی موارد بشود.

یکی از این موارد، اصطلاحات انگلیسی موجود در بازی هاست.

بچه ها مرتباً با این کلمات سر و کار دارند و بدون اینکه معنی یا تلفظ صحیح آن ها را بدانند از این اصطلاحات انگلیسی استفاده کرده و کاربردش را متوجه شده اند.

اکنون بهترین فرصت است که با توجه به علاقمندی مخاطب، و جذابیت بازی، و دانستن کاربرد هر لغت، بصورت تخصصی و علمی، تلفظ صحیح و معنی هر لغت را به مخاطبین بیاموزیم.

 

موسسه طوسی، در همین راستا، چندین کارگاه آموزشی با عنوان آموزش زبان انگلیسی از طریق بازی برگزار کرده است که موارد زیر، نمونه هایی از آن است.

 

همچنین، تیزر تبلیغاتی زیر هم