18 آوریل 2017

حجت الاسلام صالحی :مشغول به ساخت و طراحی مجموعه پاورپوینت پیشرفته در حوزه سواد رسانه ای هستیم.

حجت الاسلام عباس صالحی : با توجه به دوره های آموزش سواد رسانه ای در موسسه طوسی جای یک مجموعه پاورپونت پیشرفته تخصصی کاملا محسوس بود. در گفتگو با حجت الاسلام صالحی مطرح شد: در دی ماه 1395 پس از برگزاری دوره سواد رسانه ای در موسسه خلاء یک مجموعه […]
21 اکتبر 2018
تفاوت فیلم های سینمایی با بازی های دیجیتال

تفاوت فیلم های سینمایی با بازی های دیجیتال

بازی های رایانه ای بسیار تأثیرگذارتر از فیلم های سینمایی است بدلیل اینکه در بازی ها، خودمان به جای شخصیت اصلی بازی تصمیم گرفته و عمل می کنیم.
7 نوامبر 2018

تأثیر بازی های رایانه ای بر احساسات

بازی های رایانه ای بسیار تأثیرگذارتر از فیلم های سینمایی است بدلیل اینکه در بازی ها، خودمان به جای شخصیت اصلی بازی تصمیم گرفته و عمل می کنیم.