برنامه زنده‌ی رادیویی

21 می 2017

فعالیت‌های موسسه جهت بصیرت افزایی سیاسی

موسسه  خواجه نصیرالدین طوسی در راستای بصیرت افزایی سیاسی و انتخاب اصلح، فعالیتهای تلویزیونی و رادیویی برگزار نموده است. کارشناسان موسسه‌ی خواجه نصیرالدین طوسی 12 مورد برنامه تلویزیونی و رادیویی برگزار نموده‌اند. این برنامه‌ها در صدا و سیمای قم اجرا شده و در برنامه زنده‌ی تلوزیونی(مهربانو)، برنامه زنده‌ی رادیویی(حباب) و […]