برنامه های فرهنگی

16 آوریل 2017

مسابقه فوتسال موسسه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد

به نام خدا مسابقه فوتسال موسسه خواجه نصیرالدین طوسی در سالن شهید هاشمی قم برگزار شد. در راستای برنامه های فرهنگی ورزشی موسسه و به منظور ایجاد فضایی سالم و کار آمد مسابقه فوتسال در سالن شهید هاشمی قم برگزار شد. در این مسابقه که اعضای تیم اجرایی موسسه در […]