17 مارس 2020
معرفی سریال آمریکایی خانه کوچک

سریال آمریکایی خانه کوچک

داستان زندگی یک خانواده که با صبر و تلاش، خوشبختی را در زندگی خودشان می سازند. نکته: سینما و تلویزیون سنتی آمریکا، بر پایه اصول و ارزش های اخلاقی پایبند بوده و هالیوود و تفکر صهیونیستی باعث شده تا این صنعت خراب شود و جامعه آمریکایی را نیز مسموم کند. […]