دوره انیمیشن سازی

18 آوریل 2017

ظرفیت دوره انیمیشن سازی تکمیل شد،برای هفته بعد اقدام فرمایید

با توجه به استقبال فراوان از دوره انیمیشن سازی ظرفیت این دوره برای روز سی ام فروردین به اتمام رسید. جهت ثبت نام برای هفته آتی اقدام نمایید. انتهای پیام/ گزارش: محسن اصطبار