18 آوریل 2017

حجت الاسلام صالحی :مشغول به ساخت و طراحی مجموعه پاورپوینت پیشرفته در حوزه سواد رسانه ای هستیم.

حجت الاسلام عباس صالحی : با توجه به دوره های آموزش سواد رسانه ای در موسسه طوسی جای یک مجموعه پاورپونت پیشرفته تخصصی کاملا محسوس بود. در گفتگو با حجت الاسلام صالحی مطرح شد: در دی ماه 1395 پس از برگزاری دوره سواد رسانه ای در موسسه خلاء یک مجموعه […]