25 آوریل 2017

ارائه تکنیک های اقناع مخاطب در شبکه نور

برنامه زنده مهر بانو با موضوع تکنیک های اقناع مخاطب  با حضور دو تن از مسئولین موسسه طوسی  از شبکه نور روی آنتن رفت برنامه مهر بانو که با محوریت زن و خانواده هر روز به صورت  زنده از شبکه قم به روی آنتن می رود ، روزهای دوشنبه بخشی […]