29 جولای 2018
rainbowsix siege competition poster

مسابقات رایگان رینبوسیکس

    موسسه خواجه نصیرالدین طوسی، به منظور ایجاد سرگرمی های سالم و هدفمند برای نوجوانان، هر ماه، مسابقاتی را طراحی و با مدلی خاص اجراء می نماید. در این مسابقات، ارزش های دیگری مهم بوده و برد و باخت از اهمیت کمتری برخوردار است. پس از برگزاری مسابقات رینبوسیکس […]